Analize stanja

V okviru projekta »Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na delovnopravni zakonodaji in varnosti pri delu« je bilo raziskano in analizirano dejansko stanje na področju socialnega dialoga ter trga dela in opravljen pregled domačih in tujih dobrih praks na teh področjih.

Izvedene so bile tri analize s pregledom domačih in tujih dobrih praks (ena s področja stanja socialnega dialoga pri nas in v tujini in dve s področja dela pri nas in v tujini s poudarkom na problematiki zaposlovanja mladih in starejših):