O nas

Pri projektu »Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na delovnopravni zakonodaji in varnosti pri delu« sodelujemo:

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost,
Trg Osvobodilne fronte 7,
1000 Ljubljana,
zdss.solidarnost@siol.net

Regionalna gospodarska zbornica Celje,
Ljubljanska cesta 14,
3000 Celje,
info@rgzc.si

Najdete nas tudi na: