Priročnika

V okviru projekta sta bila pripravljena dva priročnika (za delodajalce in delojemalce), ki predstavljata teoretično podlago iz strokovnih tem (socialni dialog, trg dela) in vsebujta vse relevantne informacije, uporabne pri vodenju socialnega dialoga.

Vabljeni, da Priročnik za razvoj organizacijske kulture s pomočjo zagotavljanja zdravja in zadovoljstva pri delu prelistate in preberete: TUKAJ. Priročnik je v prvi vrsti namenjen delodajalcem.

Vabljeni, da Priročnik za uspešno vodenje socialnega dialoga ter opolnomočenje posameznikov za zagotavljanje lastne pravne varnosti prelistate in preberete: TUKAJ. Priročnik je v prvi vrsti namenjen delojemalcem.